Oligofrenopedagogika:

  • zajęcia rewalidacyjne i psychokorekcyjne w stosunku do dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
  • m.in. rozwijanie percepcji słuchowej, usprawnianie percepcji wzrokowej, koncentracji uwagi, ćwiczenia motoryki, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i kompetencji społecznych