TERAPIA ZABURZEŃ ze spektrum AUTYZMU, ZESPOŁU ASPERGERA oraz pokrewnych zaburzeń rozwoju
terapia osób z autyzmem, zespołem Aspergera

  • modyfikacja zachowań (zwłaszcza agresywnych, pobudzenia emocjonalnego) metodą behawioralną, terapią ekspresyjną (arteterapią) etc.
  • terapia zaburzeń elementami integracji sensorycznej ( gdy osoba ma dysfunkcje działania zmysłów - dotyku, smaku, wzroku, słuchu, węchu)
  • terapia osób z zespołem Downa, kruchego chromosomu x, zespołu Retta, zespołu Angelmana etc.
  • terapia niemowląt i dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD)

Program terapii przewiduje naukę podstawowych umiejętności społecznych, takich jak:

 

  • umiejętność słuchania
  • umiejętność zadawania pytań
  • inicjowanie rozmowy
  • dyskutowanie
  • wyrażanie krytyki w sposób konstruktywny
  • umiejętność radzenia sobie z emocjami

Niewątpliwie każde dziecko jest indywidualnością. Planując proces terapeutyczny należy kierować się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem i możliwościami dziecka. Podczas terapii zostaje ułożony i systematycznie modyfikowany indywidualny program terapeutyczny.