Terapia Pedagogiczna

Terapia pedagogiczna dawniej nazywana była reedukacją. Obecnie zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, które celem jest niesienie pomocy dzieciom mającym specyficzne tj. wybiórcze trudności w nauce czytania i pisania.

Do kogo kierowana jest TERAPIA PEDAGOGICZNA (ZAJĘCIA KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNE)?

Terapia pedagogiczna obejmuje dzieci mające trudności w nauce czytania, pisania pod kątem graficznym i ortograficznym (dzieci z ryzyka dysleksji i dzieci dyslektyczne). Terapia pedagogiczna jest szczególnie ważna na początku kariery szkolnej dziecka. Brak osiągnięć w nauce często wiąże się z trudnościami w czytaniu, pisaniu czy liczeniu. Dlatego nauka czytania i nauka pisania często wchodzą w zakres zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.