„Mam autyzm… i co dalej?”- Jak pracować z dzieckiem w szkole

„Dziwne, niepojęte …” - dziecko z diagnozą autyzmu"

(Cytat zaczerpnięty z książki Carla H. Delacato, której autor prowadził badania nad autyzmem
w latach 60-tych i 70-tych XX wieku. )


Zapraszam na warsztaty osoby, które chcą się czegoś dowiedzieć nt. autyzmu, są ciekawe nowinek, skutecznej terapii. Warsztaty nie będą przypominały konferencji, typowych szkoleń. Mało teorii, dużo rozmów, praktyki, wymiana spostrzeżeń, omawianie problemów.

Polecam zwłaszcza osobom, które pracują w oddziałach przedszkolnych oraz edukacji wczesnoszkolnej, nauczycielom wspomagającym.
Tematyka:

  • „Czy to autyzm…?” -Jak rozpoznać  autyzm?
  • „Jak dziecko z autyzmem poznaje świat?”
  • „Autyzm wprowadza zmysły w błąd”- Integracja sensoryczna w autyzmie.
  • Przypadki autyzmu rozpoznane w różnym wieku.
  • Wybrane formy terapii.

Termin:  
16.11.2019 r. godz. 09.00-15.00 (wg potrzeb przerwa kawowa)
10.01.2020 r. godz. 10.30-16.30  (wg potrzeb przerwa kawowa)
Koszt: 230,00zł
Wystawiam zaświadczenie udziału w warsztatach.
Liczba uczestników: max. 8 osób.
Prowadząca: mgr Dorota Sapela-Wiezorek /terapeuta zaburzeń rozwoju, oligofrenopedagog, logopeda/

Zapisy tylko drogą telefoniczną.

Po rejestracji tel., osoby otrzymują formularz zgłoszeniowy, który wypełniony należy przesłać na adres: biuro@gabinet.ketrzyn.pl

Kontakt: Dorota Sapela-Wiezorek 604-116-108