„Sensoryczny świat dziecka” - Wpływ integracji sensorycznej na funkcjonowanie dziecka w domu i w szkole

 
I moduł: Wykład interaktywny

 • Integracja sensoryczna (SI) – wprowadzenie.
 • Znaczenie integracji sensorycznej.
 • Rozwój procesów integracji sensorycznej od niemowlęctwa do wieku szkolnego.
 • Bazowe systemy sensoryczne – ich opis i znaczenie dla funkcjonowania dziecka.
  • System przedsionkowy.
  • System dotykowy
  • System proprioceptywny
 • Kamienie milowe jako istotny element rozwoju procesów integracji sensorycznej.
 • Dysfunkcje integracji sensorycznej - objawy i przyczyny z uwzględnieniem poszczególnych systemów.

 

II  moduł: Warsztaty

 • Umiejętność rozpoznawania objawów zaburzeń SI u dzieci.
 • Kwestionariusze do badań przesiewowych zaburzeń SI.
 • Analiza przypadków dzieci z zaburzeniami SI.
 • Jak czytać opinię dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego? - analiza przykładowych opinii.
 • Wsparcie ucznia z zaburzeniami SI-przykłady ćwiczeń.

Terminy: 09. 11. 2019 r. 14.12.2019 r.
Czas trwania: od 9.00 do 15.00 (wg potrzeb przerwa kawowa)
Koszt: 230,00 zł od osoby (max. 10 osób)
Termin szkolenia:
Wystawiamy zaświadczenie udziału w warsztatach.

Prowadząca: mgr Marta Sauter – pedagog, diagnosta i terapeuta SI.

Zapisy tylko drogą telefoniczną.

Po rejestracji tel., osoby otrzymują formularz zgłoszeniowy, który wypełniony należy przesłać na adres: biuro@gabinet.ketrzyn.pl

Kontakt: Dorota Sapela-Wiezorek 604-116-108