„Aby dotrzeć do dziecka trzeba nauczyć się:
patrzeć na świat jego oczami,
słyszeć świat jego uszami
czuć jego ciałem,
doświadczać jego poczucie czasu…”

„Poznaję  i rozumiem świat inaczej” -   Dzieci dysfunkcyjne i ich trudności w codziennym funkcjonowaniu. Zaburzenia rozwoju czy integracji sensorycznej? – szkolenie

Szkolenie skierowane jest do osób z otoczenia dzieci z zaburzeniami rozwoju, także tych u ltórych występują zaburzenia integracji sensorycznej: terapeuci, nauczyciele przedszkolni, wychowawcy, nauczyciele wspomagający, opiekunowie.
Tematyka:

 • „Każdy z nas jest inny”- wstęp.
 • „Zdecydowanie nietypowy”- studium przypadku.
 • „Autyzm to nie choroba. To odmienny sposób rozwoju” - przyczyny, symptomy, terapia.
 • „Nie rozumiem…”- dziecko afatyczne.
 • „Poznaję świat zmysłami”:
  • Dysfunkcje integracji sensorycznej - objawy i przyczyny z uwzględnieniem poszczególnych systemów.
  • Umiejętność rozpoznawania objawów zaburzeń SI u dzieci.
  • Analiza przypadków dzieci z zaburzeniami.
  • Wsparcie ucznia z zaburzeniami SI-przykłady ćwiczeń.
 • Podsumowanie.


Termin: 06-07.12. 2019r. /szkolenie dwudniowe/ 16 h
Czas trwania: 06.12.2019 r. - 11.00-18.00*
                       07.12.2019 r. – 09.00-18.00 *  /wg potrzeb przerwa obiadowa i kawowa/
Cena: 390,00zł/os
Prowadzące: mgr Marta Sauter – pedagog, diagnosta i terapeuta SI
        mgr Dorota Sapela-Wiezorek -terapeuta zaburzeń rozwoju, oligofrenopedagog, logopeda


*Godziny rozpoczęcia i zakończenia warsztatów mogą ulec zmianie / w zależność od potrzeb grupy/.

Zapisy tylko drogą telefoniczną.

Po rejestracji tel., osoby otrzymują formularz zgłoszeniowy, który wypełniony należy przesłać na adres: biuro@gabinet.ketrzyn.pl

Kontakt: Dorota Sapela-Wiezorek 604-116-108