Katarzyna Chędel

Moja przygoda z psychoterapią zaczęła się w 2004 roku. Osobisty kryzys, jaki wtedy przechodziłam zaprowadził mnie na własną terapię. To ona ukierunkowała mnie na dalsze życie. Była motorem do zmian i inspiracją dla rozwoju zawodowego.

Od tego czasu pomagam rodzinom. Początkowo jako wolontariusz, później przez ponad dziesięć lat pracowałam w Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia w Węgorzewie a obecnie prowadzę spotkania w Gabinecie Diagnostyczno-Terapeutycznym w Kętrzynie.

Ponieważ lubię się uczyć, nieustannie się kształcę. Ukończyłam między innymi:

  • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy)  
  • Kurs Technik Skoncentrowanych na Rozwiązaniu  
  • Studium Pomocy Psychologicznej IPZ
  • StudiumTerapii Uzależnienia i Współuzależnień organizowany przez Polsko-Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień
  • Nowoczesne Metody Diagnozowania .
  • Kurs Systemowej Terapii Rodzin  prowadzony przez Wielkopolskie Towarzystwo  Terapii Systemowej w Poznaniu.     

W 2010 roku uzyskałam certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.      

Znam również, na poziomie podstawowym, język migowy (ukończyłam kurs KSS2).

W wolnych chwilach zajmuję się pisaniem ikon lub czytaniem książek. Jednak najbardziej na świecie lubię odpoczywać we własnym domu, wśród rodziny i czworonożnych przyjaciół.