Marta Sauter

Nazywam się Marta Sauter. Z wykształcenia jestem pedagogiem. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiem w Olsztynie, kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja Administracyjno-Menedżerska. Jestem certyfikowanym diagnostą i terapeutą integracji sensorycznej oraz terapeutą odruchów INPP (program szkolny).

Ponadto posiadam kwalifikacje terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego (powiatowy koordynator do spraw doradztwa zawodowego z ramienia Kuratora Oświaty) Posiadam wieloletnie, bogate doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej, które na bieżąco zdobywam jako pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgorzewie.

Od lat współpracuję z przedszkolami, szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi oraz innymi placówkami: Powiatowym Urzędem Pracy, Zakładem Doskonalenia Zawodowego i prywatnymi przedsiębiorcami.

Nieustannie aktualizuję i poszerzam swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i metod terapeutycznych wspomagających rozwój dzieci. Dbam o rozwój zawodowy uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach oraz konferencjach.
KWALIFIKACJE:

  • 2018 - Ukończenie studiów Integracja Sensoryczna w Centrum Integracji Sensorycznej przy Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie w Warszawie. Uzyskanie tytułu terapeuty i diagnosty integracji sensorycznej.
  • Ukończenie szkolenia nt. odruchów wg metody dr Sally Goddard z INPP w Chester pt. „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP” (dawniej: „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce wg Programu Integracji Odruchów Sally Goddard-Blythe INPP-Chester”).Uzyskanie uprawnień do prowadzenia zajęć grupowych metodą INPP.
  • 2007 - Ukończenia Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych z Terapii Pedagogicznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiem w Olsztynie
  • 2006 - Ukończenia Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych z Doradztwa Zawodowego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiem w Olsztynie