„Język to okno, przez które logopedzi, lekarze i psychologowie podglądają życie mózgu.”
                                                                            A. Balejko


Stosunek terapeuty do dziecka jest niewątpliwie najważniejszym elementem skutecznej terapii.

Oferta logopedyczna:

 • diagnoza logopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych
 • profilaktyka logopedyczna: konsultacje i wskazówki dla rodziców/opiekunów
 • terapia zaburzeń ssania, żucia, połykania u dzieci
 • terapia karmienia dzieci - nauka jedzenia i picia
 • terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 • terapia SLI/afazji
 • terapia dyzartrii
 • terapia niemowląt i dzieci z rozszczepem podniebienia
 • terapia niemowląt i dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • terapia niemowląt i dzieci z zespołem Downa, z autyzmem i zespołem Aspergera
 • terapia zaburzeń mowy
 • terapia wad wymowy

Prowadzę również terapię metodą symultaniczno-sekwencyjną tzw. Metodą Krakowską
wg prof. J. Cieszyńskiej.


Metoda Krakowska jest neurobiologiczną terapią przeznaczoną dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi  i  genetycznymi.

Kierowana jest do dzieci:

 • z zaburzeniami rozwoju takimi jak: autyzm, zespół Aspergera, afazja, alalia, zagrożenie dysleksją
 • z zaburzeniami genetycznymi takimi jak: zespół Downa
 • zdrowych, których rodzice chcą zwiększyć możliwości intelektualne swoich pociech